Statuti dhe Programi i LRBSH-së

Statuti dhe Programi i LRBSH-së

Pas një pune intensive të Adem Demaçit dhe të Ramadan Shalës, arrihet të përpilohet Statuti dhe Programi i LRBSH-së, i cili shkruhet në Pejë, në shtëpinë e Ramadan Shalës. Për nevojat e ngutshme të organizatës vendoset që Statuti të shumëzohet në sa më shumë kopje me qëllim të shpërndarjes në komitetet e qyteteve, si dhe në mesin e anëtarësisë, në mënyrë që të njihen për së afërmi me parimet kryesore dhe me rregullat e veprimit të anëtarëve të Lëvizjes Revolucionare…

Read More Read More